Адалдық сабағы

Песчан№1 ЖОББМ "БауыржанМомышұлы: Құрметпенерлік - батырбелгісі" тақырыбындаонлайнпарасаттылықсабағыөтті

https://www.youtube.com/watch?v=oZQ0XSvz-WY&list=PLvN9UMfEpeulpwT1xaHAoDnV-WA18i0qg